CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CERULOPLASMIN SERUM
Giới hạn bình thường: 1.5–3.5 mmol/l (0.2–0.47 g/l)
Chỉ định: Thiếu chất đồng. - Cao: có thai, cường giáp, nhiễm trùng aneamia aplastic, bệnh bạch cầu cấp, xơ gan. - Giảm: Wilson’s disease.
Sinh lý: 95% chất đồng trong máu kết dính với Ceruloplasmin.

[Trở về]