CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CATÉCHOLAMINE NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: Adrenaline: < 80 nmol/ngày. Noradrenaline: <780 nmol/ngày. Dopamine: < 3500 nmol/ngày.
Chỉ định: Cao huyết áp. - Tất cả đều cao: Phaeochromocytoma (VMA), thuốc methyldopa. - Dopamine cao: Ganglio neuroma, Neuro blastoma. - Dopamine thấp: Suy tủy thượng thận.
Sinh lý: Adrenaline & Noradreniline là sản phẩm của Catécholamine trong tủy thượng thận. Dư thừa là sản phẩm của cơ quan Zuckerkandle và vùng khác của tủy trong Phoeochromocytoma.

[Trở về]