CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CARCINO EMBRYONIC ANTIGEN SERUM(C.E.A)
Giới hạn bình thường: 0 – 2.5 mg/l.
Chỉ định: Ung thư trực tràng, theo dõi điều trị cancer. - Cao: Ung thư thực tràng, cancer dạ dày, cancer tuyến giáp, cancer vú, cancer tụy, u gan, nghiện thuốc lá nặng.
Sinh lý:

[Trở về]