CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: CALCIUM ION HOÁ MÁU
Giới hạn bình thường: 1.14 – 1.30 mmol/l.
Chỉ định: Tìm Ca bất thường trong máu. - Cao: Cường giáp, các bệnh ác tính, Sarcoidosis, trúng độc Vitamin A – D milk, Alkali Syndrome, các nguyên nhân tăng Ca máu khác. - Calci ion hóa bình thường – Calci toàn phần cao: Kiềm mãn (do nôn ói, steroids hoặc lợi tiểu). - Calci ion hóa bình thường – Calci toàn phần thấp: Bất thường trong liên kết Proteine, toan máu mãn,albumine giảm. - Giảm: Nhược phó giáp trạng, thiếu Vitamin D, nhịn ăn, các nguyên nhân khác…
Sinh lý:

[Trở về]