CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: AVTIVATED PARTIAL THROMBOPLASTIN TIME, PLASMA (APTT) - TEMPS DE CEPHALIN KAOLIN (TCK)
Giới hạn bình thường: 30 – 45 sec.
Chỉ định: Rối loạn đông máu. - Cao: Heparin liệu pháp.
Sinh lý: XN không chuyên biệt đo được nhiều yếu tố đông máu ngoại trừ yếu tố VII và XIII.

[Trở về]