CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ASO (ANTI STREPTOLYSIN O TITRE)
Giới hạn bình thường: 0 – 300 IU/L
Chỉ định: Nhiễm trùng nặng. - Cao: Nhiễm Streptococcus Haemolytic sốt do thấp khớp.
Sinh lý: Người bị nhiễm haemolytic streptococci thường có kháng thể chống lại haemolysin không sinh ra bởi streptococcus, kháng thể này ức chế sự huyết giải hồng cầu bởi Streptococcus Haemolysin chuẩn.

[Trở về]