CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ANTI–GAD (GLUTAMIC ACID DECARBOXYLASE)
Giới hạn bình thường: âm tính.
Chỉ định: Tiểu đường phụ thuộc Insulin (Type I) - GAD test là xét nghiệm định tính Elisa dùng để khám phá việc lưu hành của các kháng thể tự kháng đến kháng nguyên GAD trong những người có nguy cơ cao tiền tiểu đường cũng như những người bệnh tiểu đường phụ thuộc Insulin.
Sinh lý: Vì bệnh tiểu đường là bệnh tự miễn mản tính có liên quan đến việc hủy hoại các tế bào Beta. Để tiên đoán sớm và chính xác bệnh đang tiến triển ở giai đoạn tiền lâm sàng, sẽ giúp can thiệp vào sự hủy hoại của các tế bào Islet Cell và bảo tồn tối đa khối Beta của tuyến tụy.

[Trở về]