CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: ANA (ANTINUCLEAR AUTO ANTIBODIES, FLUORESCENT, BLOOD)
Giới hạn bình thường: 0 – 25 IU/L.
Chỉ định: SLE và các bệnh về mô liên kết. - Rất cao: SLE, Scleroderma. - Cao: Rheumatoid arthritis, Felty’s Syndrome, viêm gan mãn, viêm đa khớp mãn, Idiopathic pulmonaryfibrosis, bệnh trong mô liên kết. Dermato polymyositis, pernicious anemia Mryasthenia gravis, Fibrosing Alveolitis, TB Leprosy, bệnh về gan mãn, pneumococcinoses, viêm tuyến giáp Hashimoto’s, lymphoma…
Sinh lý:

[Trở về]