CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: UROBILINOGEN NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - <4.23 Umol/ngày (0-2.5 mg/ngày).
Chỉ định: Bệnh gan. - Cao: Bệnh chủ mô gan, thiếu máu tán huyết.
Sinh lý: Vi trùng chuyển Bilirubin -> Urobilinogen

[Trở về]