CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: URIC ACID PLASMA
Giới hạn bình thường: - Nam: 3.2 – 8.1 mg/100ml. - Nữ: 2.2 – 7.1 mg/100ml.
Chỉ định: Viêm khớp. - Cao: Bệnh Gout, thai độc, Leukemia, suy thận, Polycerthaemia, Lymphoma, Myxodema, Lipid máu cao, đói, Psoriasis, Viraemia, nghiện rượu, thiếu máu tán huyết, toan máu, nhiễm độc chì, thuốc (Thigide, lợi thiểu, Salinilates). - Thấp: Viêm gan cấp, Dùng thuốc Probemecid hoặc Allopurinol để trị liệu.
Sinh lý: Uric Acid là sản phẩm cuối cùng của sự biến dưỡng và nó được bái tiết ở thận. Bệnh Gout là bệnh về biến dưỡng có hàm lượng Acid Uric tăng cao và có thể có tinh thể Acid Uric đóng ở các khớp nối. Kết quả tăng khi dùng thuốc Thiagide lợi tiểu và thấp khi dùng SaliCylate,Methyldopa, PhenylBartazone.

[Trở về]