CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: URIC ACID NƯỚC TIỂU 24 GIỜ
Giới hạn bình thường: - < 600 mg/ngày.
Chỉ định: Bệnh Gout. - Cao: Tạo nhiều Urate bởi bệnh Gout. - Thấp: Loại Urate của bệnh Gout và bệnh thận.
Sinh lý: Nên thử sau 5 ngày kiêng dùng các chất có Purin…, tạo nhiều khi điều trị Allopurinol hoặc thuốc tương tự, loại trừ với các loại thuốc chống Acid Uric.

[Trở về]