CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: UREA NITROGEN NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - 10 – 15 g/24giờ. - 350 – 530 mmol/ngày.
Chỉ định: - Cao: Urea máu cao. - Thấp: Suy thận.
Sinh lý:

[Trở về]