CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: THYROXIRE FREE SERUM (FREE T4 – FT4)
Giới hạn bình thường: - 0.8 – 2.0 ng/100ml.
Chỉ định: Rối loạn chức năng tuyến giáp. - Cao: Cường giáp, viêm giáp, Stress, thuốc (Frusemide, Amisdarone, Amythetamine). - Thấp: Nhược giáp, có thai, đang lớn, thuốc (Phenytoin).
Sinh lý:

[Trở về]