CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: THYROXINE TOTAL SERUM (T4)
Giới hạn bình thường: - 5 – 13 pg/100ml.
Chỉ định: Rối loạn chức năng tuyến giáp. - Cao: Cường giáp, có thai, bệnh Grave’Sinh lý, nhiễm trùng nặng, Hyperemesis, cao độ, gia đình, Stress, thuốc (Amiodarone, Amphetamine…). - Thấp: Nhược giáp, hội chứng thận hư, bệnh mãn tính, thuốc (Aspirin, Steroids, Fursemide, Diagepam, Lithim, Trime Thoprine).
Sinh lý:

[Trở về]