CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: THYROID STIMULATIRY HORMONE PLASMA (TSH)
Giới hạn bình thường: - 0.2 – 4.0 mU/ml.
Chỉ định: Rối loạn tuyến giáp. - Cao: Nhược giáp, bệnh tuyến giáp tự miễn, bệnh thiếu Iode tuyến giáp. - Thấp: Thừa Hormone thay thế. - Thấp < 200 pb: Điều trị bằng Steroids, cường giáp sơ khởi.
Sinh lý:

[Trở về]