CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: THYROID MICROSOMAL AUTOANTIBODIES (AMA HOẶC TPO AB
Giới hạn bình thường: - Âm tính < 15 UI/ml.
Chỉ định: Bệnh tuyến giáp. - Dương tính: Cường giáp, viêm giáp mãn.
Sinh lý:

[Trở về]