CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: THYROGLOBULIN ANTIBODY SERUM (ANTI THYROGLOBULIN)
Giới hạn bình thường: - Âm tính < 275 Ui/ml.
Chỉ định: Bệnh tuyến giáp. - Dương tính: Cường giáp (25% các cas), viêm giáp tự miễn, ung thư giáp.
Sinh lý:

[Trở về]