CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: TESTOSTERONE SERUM
Giới hạn bình thường: - Nữ: 0.4 – 3.6 nmol/L. - Trước dậy thì: 0.4–0.7 nmol/L.
Chỉ định: Rối loạn chức năng sinh dục. - Cao: Virilising Adrenal Tumor, Stein Leventhal Symdrome, có thai. - Thấp: Nam Hypogonadism PanHypopituitarism, Male Climacteric, dậy thì dài, bệnh Addison’s, hiếm muộn.
Sinh lý: Ostrogen trị liệu có thể làm tăng Testosterone.

[Trở về]