CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: SQUAMOUS CELL CARCINOMA (SCC)
Giới hạn bình thường: - Âm tính.
Chỉ định: Monitoring Organic SCC. Detecting Organic SCC Inpatient With Family Hostory. - Dương tính >60%: SCC ở phổi, Cervix đầu và cổ. - Dương tính <20%: Ung thư phổi.
Sinh lý:

[Trở về]