CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: RUBELLA ANTIBODIES SERUM
Giới hạn bình thường: - Không có
Chỉ định: Xác định tính miễn dịch, đặc biệt ở phụ nữ. - Titre < 10: không miễn nhiễm (không nhiễm trùng trước hoặc chích ngừa). - Titre 10 – 20: Trước nhiễm trùng hoặc chích ngừa có thể bị tái nhiễm trùng. - Titre > 20: Miễn nhiễm.
Sinh lý: Một lần bị nhiễm Rubella, lượng kháng thể tăng lên thường xuyên và không thể bị tái nhiễm. Đối với phụ nữ có thai bị nhiễm có thể dẩn đến nhau thai bất thường và đặc biệt xảy thai (Deafness).

[Trở về]