CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: RETICULOCYTES BLOOD
Giới hạn bình thường: - 0.5 – 15 của HC.
Chỉ định: Thiếu máu. - Cao: Tăng tốc sự tạo thành HC do xuất huyết, huyết giải, điều trị bệnh Pernicious Anemiae, trị liệu máu trong bệnh thiếu máu, thiếu sắt.
Sinh lý: Reticulocyte là thể non của hồng cầu.

[Trở về]