CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: AMMONIA SERUM (NH3)
Giới hạn bình thường: <50 mol/l hay <90 mg/100 ml.
Chỉ định: Bệnh gan. - Cao: Suy gan nặng (Bili?), Chunt tĩnh mạch cửa, xơ gan giai đoạn cuối, cắt gan, tiền hôn mê gan, nhịn đói, tổn thương đường ruột.
Sinh lý: (Thuốc:) Methicillin, Spironolactone, hội chứng Reye’s.

[Trở về]