CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PROSTATE SPECIFIC ANTIGEN SERUM (PSA)
Giới hạn bình thường: - < 4 mg/L.
Chỉ định: Cancer tuyến tiền liệt, Tuyến tiền liệt phì đại ác tính.
Sinh lý: Có những yếu tố dương hoặc âm giả không phải là tuyến tầm soát. Được dùng theo dõi tiến triển của bệnh hơn là chẩn đoán.

[Trở về]