CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PROLACTINE PLASMA
Giới hạn bình thường: - Nữ: 3–25 mg/L (<600 mU/L). - Nam: 2-15 mg/L <450 mU/L).
Chỉ định: Nữ hiếm muộn. - Cao: U tuyến yên, Hyperplasia, Suprascellar, tumors, chấn thương não, nhược giáp trạng, suy thận, dùng thuốc (Phenothiazine, Cafeine, Antilustares, Antidepresoant).
Sinh lý: KTT được sản từ thùy trước của tuyến yên giúp kiểm soát chu kỳ kinh nguyệt và tạo sửa, lượng cao là nguyên nhân của Sterilyting, Amenorrhea, Galactonorhea.

[Trở về]