CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PROGESTERONE SERUM
Giới hạn bình thường: - Female Luteal Phase: 16 – 112 nmol/l. - Female Follicular Phase: < 16 nmol/l. - Đàn ông và tiền mãn kinh: < 2 nmol/l.
Chỉ định: Tình trạng Ovulatory. - Tăng theo thai kỳ, tới đỉnh ở tuần thứ 36.
Sinh lý: Số lượng đo được trước và sau thời gian rụng trứng là tốt nhất

[Trở về]