CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: POTASSIUM NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - 30 – 90 mol/ngày.
Chỉ định: - Cao: Dùng lợi tiểu, dùng K+ trị liệu dư thừa.
Sinh lý:

[Trở về]