CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PHOSPHORUS INORGANIC SERUM (P)
Giới hạn bình thường: - 0.9 –1.5 mmol/l.
Chỉ định: Bệnh về xương và thận. - Cao: Suy thận, nhược tuyến phó giáp trạng (Ca), Hypoviterminosis D. - Thấp: Cường tuyến phó giáp trạng, Hypoviterminosis D, loãng xương, suy thận (BUN, Creatinine), Insulin tự liệu, ăn trước.
Sinh lý: Nồng độ của Phosphate Inogramic bị ảnh hưởng bởi chức năng tuyến phó giáp trạng, sự hấp thu ở ruột, chức năng thận, biến dưỡng của xương và dinh dưỡng.

[Trở về]