CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PH SERUM
Giới hạn bình thường: - 7.36 – 7.44. - Có thể tử vong ở mức 6.8, 8.
Chỉ định: Thăng bằng kiềm toan. - Cao: Kiềm máu, tăng thông khí phổi, Hysteria lên cao độ, nôn ói, quá liều Saliylate, hội chứng Cushing’s. - Thấp: Thông khí phổi kém, Shock, tiêu chảy nặng, Urea cao, Bệnh thận (BUN – Creatinine).
Sinh lý: pH máu xác định bởi liều Bicarbonates (gián tiếp là CO2 và các chất điệu giải khác).

[Trở về]