CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: PACKED CELL VOLUME (PCV) – HAEMATOCRITE (HCT) (DUNG TÍCH HỒNG CẦU)
Giới hạn bình thường: - Nam: 40 – 54%. - Nữ: 36 – 47%. - Trẻ em: 32 – 42%
Chỉ định: Rối loạn huyết học. - Cao: Polycythaemia Rubrave, mất nước. - Thấp: Thiếu máu, có thai.
Sinh lý:

[Trở về]