CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OXYGEN SATURATION ARTERIAL BLOOD (SAO2) (BẢO HÒA OXYGEN MÁU ĐỘNG MẠCH)
Giới hạn bình thường: - > 95 %
Chỉ định:
Sinh lý:

[Trở về]