CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OXYGEN MÁU (PO2)
Giới hạn bình thường: - PaO2 = 97% (động mạch). - PwO2 = 60–85% (tĩnh mạch).
Chỉ định: Bệnh về hô hấp. - Thấp: Thiếu O2 do thiếu khí đưa vào, chức năng phổi kém, lưu thông khí kém (độ cao, Plumonary Fibusus, phù phổi, Emphysema, A-V Shunet, bệnh nghẹn thở mãn khi đi máy bay.
Sinh lý:

[Trở về]