CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OESTROGEN NƯỚC TIỂU
Giới hạn bình thường: - Không có
Chỉ định: - Cao: Đang dùng kích thích tố trị liệu (Nữ), bị nữ hóa (Nam). - Thấp: Hiếm muộn. - Oestrogen kích thích sự rụng trứng và phát triển tính dục.
Sinh lý:

[Trở về]