CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OESTRADIOL 17B PLASMA
Giới hạn bình thường: - Nam: < 300 pmol/L (< 82 ng/l). - Nữ(Follicularstage): 180–1500 pmol/L. - Nữ(Luteal Phase): 400–800 pmol/L. - Nữ(Menopausal)<200 pmol/L (<55 ng/L).
Chỉ định: Tình trạng trứng rụng. - Thấp: Không rụng trứng, dậy thì, tiền mãn kinh.
Sinh lý:

[Trở về]