CHI TIẾT BIỆN LUẬN XÉT NGHIỆM


Tên xét nghiệm: OCCULT BLOOD (MÁU ẨN TRONG PHÂN) (FOB)
Giới hạn bình thường: - Âm tính.
Chỉ định: Nghi ngờ chảy máu đường ruột. - Test sinh hoá:Dương tính / Test miễn dịch: Âm tính =>Chảy máu phía trên ruột, tĩnh mạch, thực quản, dạ dày, loét hạ vị. - Test sinh hoá:Dương tính / Test miễn dịch: Dương tính => Chảy máu vùng dưới ruột, ung thư thực tràng, khối u loét trực tràng. - Test sinh hoá:Dương giả / Test miễn dịch: Âm tính =>Do thức ăn.
Sinh lý: Test hoá học phát hiện các phân tử Heame trong khi đó test hóa miễn dịch phát hiện nguyên vẹn trên Hb, cho phép phân biệt được vùng trên hay vùng dưới. Không nên dùng thịt tươi, rau cải Cauliflower, Broccoli Teurnips, chuối hoặc Radish 3 ngày trước khi thử vì nó có ảnh hưởng trên test hóa học, nên làm 3 test liên tục trong ngày.

[Trở về]